fbpx Zarządzenie nr 7/K/13 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 września 2013 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 7/K/13 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 września 2013 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 7/K/13
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
9 września 2013 roku
w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 55 ust. 4 oraz § 142 ust. 2 pkt 8) Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się:

  1. Zasady przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2. Regulamin mieszkańca domu studenckiego Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
  3. Procedurę windykacji zaległych opłat za zamieszkanie w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc obowiązującą zarządzenie Kanclerza UG nr 10/K/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku.

Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz