fbpx Zarządzenie nr 55/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 55/R/08
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 grudnia 2008 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim.

§ 2

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i dotyczy stypendiów doktoranckich przyznanych od roku akademickiego 2009/2010.


 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz