fbpx Zarządzenie nr 71/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie projektu Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 71/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
19 maja 2022 roku
w sprawie projektu Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 19 maja 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.), § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. W celu zachęcenia społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego do udziału we wspólnym projektowaniu przestrzeni Uniwersytetu Gdańskiego – ustanawia się projekt Akademicki Budżetu Obywatelskiego Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Regulamin projektu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 maja 2022 roku, 12:09
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło