fbpx Zarządzenie nr 27/R/24 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 kwietnia 2024 roku zmieniające zarządzenie nr 71/R/22 Rektora UG w sprawie projektu Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 27/R/24
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 kwietnia 2024 roku
zmieniające zarządzenie nr 71/R/22 Rektora UG w sprawie projektu Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 2 kwietnia 2024 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.), § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 71/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie projektu Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) Regulamin projektu Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia;
2) dodaje się załącznik nr 3 „ System wagowy zastosowany do obliczania wyników głosowania na projekty w Budżecie Obywatelskim Uniwersytetu Gdańskiego (ABO UG)” do Regulaminu – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia;
3) dodaje się załącznik nr 4 „ Wzór oznakowania miejsca wykonania projektu ABO UG” do Regulaminu – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 kwietnia 2024 roku, 9:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło