fbpx Zarządzenie nr 49/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 71/R/22 Rektora UG w sprawie projektu Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 49/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 marca 2023 roku
zmieniające zarządzenie nr 71/R/22 Rektora UG w sprawie projektu Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 31 marca 2023 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.), § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Regulamin projektu Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 71/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 maja 2022 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 kwietnia 2023 roku, 11:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło