fbpx Zarządzenie nr 58/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 58/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
13 kwietnia 2021 roku
w sprawie Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 13 kwietnia 2021 roku

Na podstawie § 39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku ze zm. – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Komisję ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego w następującym składzie:
1) prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed – Przewodnicząca Komisji;
2) prof. dr hab. Beata Możejko – Wydział Historyczny;
3) prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – Wydział Nauk Społecznych;
4) dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
5) dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
6) dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG – Wydział Ekonomiczny;
7) dr hab. Piotr Perkowski, prof. UG – Wydział Historyczny;
8) dr hab. Dorota Pyć prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
9) dr Łukasz Dopierała - Wydział Ekonomiczny;
10) dr Grzegorz Olszewski – Wydział Chemii;
11) dr Katarzyna Świerk – Biuro Nauki;
12) dr Magdalena Żadkowska – Wydział Nauk Społecznych;
13) mgr Marta Dziedzic – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
14) mgr Piotr Kowalczuk - Biuro Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym;
15) mgr Izabela Raszczyk – Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi.

 

§ 2.

1. Komisję, o której mowa w § 1 powołuje się na czas realizacji zadań związanych z polityką społecznej odpowiedzialności nauki
2. Nadzór nad Komisją sprawuje Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, prof. dr  hab. Krzysztof Bielawski.
3. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

 

§ 3.

1. Zadaniem Komisji jest realizacja zadań związanych z polityką społecznej odpowiedzialności uczelni. Komisja realizuje swoje zadania w oparciu o fundusze programu UE Horyzont 2020 oraz dodatkowe fundusze pozyskane ze źródeł zewnętrznych
2. Prace Komisji koncentrują się na 3 obszarach: budowanie wspólnoty akademickiej opartej na naukowej kulturze równości, wdrożenie i monitorowanie realizacji polityki antydyskryminacyjnej oraz opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci.
 

§ 4.

Traci moc zarządzenie nr 126/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w  sprawie powołania Komisji do spraw realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku110.14 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 września 2021 roku, 11:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło