fbpx Zarządzenie nr 112/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 września 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 58/R/21 Rektora UG w sprawie Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 112/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 września 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 58/R/21 Rektora UG w sprawie Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 29 września 2022 roku

Na podstawie § 39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 58/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 kwietnia 2021 roku § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nadzór nad Komisją sprawuje Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.”

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku107.17 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 29 września 2022 roku, 13:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz
Treść wprowadzona przez: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz