fbpx Zarządzenie nr 126/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do spraw realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 126/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 grudnia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji do spraw realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku ze zm. – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Komisję do spraw realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki w następującym składzie:

 1. prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed – Przewodnicząca Komisji;
 2. prof. dr hab. Beata Możejko – Wydział Historyczny;
 3. dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 4. dr hab. Dorota Pyć prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 5. dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka – Wydział Nauk Społecznych;
 6. dr Magdalena Żadkowska – Wydział Nauk Społecznych;
 7. mgr Marta Dziedzic – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 8. mgr Izabela Raszczyk – Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi.

 

§ 2.

 1. Komisję, o której mowa w § 1 powołuje się na czas realizacji zadań związanych z polityką społecznej odpowiedzialności nauki
 2. Nadzór nad Komisją sprawuje Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, prof. dr  hab. Krzysztof Bielawski.
 3. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Rektora (Sekretariat Prorektora
  ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką).

 

§ 3.

 1. Zadaniem Komisji jest realizacja zadań związanych z polityką społecznej odpowiedzialności nauki. Komisja realizuje swoje zadania w oparciu o fundusze programu UE Horyzont 2020 oraz dodatkowe fundusze pozyskane ze źródeł zewnętrznych.
 2. Prace Komisji koncentrują się na 3 obszarach: zaangażowanie społeczne nauki i naukowców, edukacja społeczeństwa i równość płci (równość kobiet i mężczyzn w zakresie kariery naukowej oraz równość płci w kontekście podejmowanych badań naukowych).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 kwietnia 2021 roku, 15:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny