fbpx Zarządzenie nr 137/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 listopada 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 58/R/21 Rektora UG w sprawie Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 137/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 listopada 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 58/R/21 Rektora UG w sprawie Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 2 listopada 2022 roku

Na podstawie § 39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W składzie Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego powołanej zarządzeniem nr 58/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 kwietnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) powołuje się prof. dr hab. Krzysztofa Bielawskiego – Uniwersytecki Ośrodek Badań Stosowanych i Międzyobszarowych;
2) odwołuje się mgra Piotra Kowalczuka – Biuro Współpracy i Rozwoju.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku99.84 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 3 listopada 2022 roku, 12:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło