fbpx Monika Ruksztełło-Łojewska | Biuletyn Informacji Publicznej

Monika Ruksztełło-Łojewska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 maja 2020 roku

Monika Ruksztełło-Łojewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Libertariańska interpretacja sprawiedliwości w koncepcji Roberta Nozicka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki o polityce i administracji

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Waldemar Rogowski
Recenzenci: dr hab. Piotr Borowiec, prof. UJ, dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ

Dyplom nr 4558.


Gdańsk, 27 maja 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie394.72 KB

Recenzje

Data publikacji: środa, 27 maja 2020 roku, 10:03
Ostatnia modyfikacja: środa, 27 maja 2020 roku, 10:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba