fbpx Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie nr 107/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 września 2023 roku
w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 29 września 2023 roku

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 90/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27  sierpnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 8 ust. 16 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wybitne osiągnięcia sportowe:

  1. zajęcie I – III miejsca w Pucharach Polski AZS, Igrzyskach Studentów Lat Pierwszych, w Akademickich Mistrzostwach Polski w klasyfikacji generalnej i typie uczelni, w Mistrzostwach Polski Seniorów, juniorów, osób z niepełnosprawnością, którzy zdobyli miejsca I – III w Mistrzostwach Polski i Integracyjnych Mistrzostwach Polski (IMP):
  • indywidualnie,
  • drużynowo, jeżeli punkty zdobyte przez studenta wliczają się do końcowej klasyfikacji drużyny,

b)    reprezentowanie barw Polski na Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy oraz Uniwersjadach,

c)    wystąpienie w rozgrywkach lig państwowych – w najwyższej klasie rozgrywkowej,

d)    udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,

e)    udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy.

Osiągnięcia należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez Akademicki Związek Sportowy (jeżeli w zawodach reprezentowało się sekcję AZS UG) lub organizatora zawodów lub związku sportowego lub klubu, który reprezentował student. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 5.

  1. załączniki do Regulaminu:
  1. załącznik nr 3 „Progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne oraz wysokości stawek tych stypendiów”,
  2. załącznik nr 4 „ Stawka stypendium Rektora dla najlepszych studentów”
  • otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 roku.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski , czł. koresp. PAN

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Załącznik nr 3123.25 KB
PDF icon Załącznik nr 472.75 KB
PDF icon Zarządzenie w wersji do druku76.45 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 września 2023 roku, 18:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli

 

Subskrybuj RSS - Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego