fbpx Zarządzenie nr 113/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 113/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 września 2022 roku
w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
sobota, 1 października 2022 roku

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 90/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27  sierpnia 2020 roku, załączniki: nr 3 (Progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne oraz wysokości stawek tych stypendiów) i nr 4 (Stawka stypendium Rektora dla najlepszych studentów) – otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski , czł. koresp. PAN

 

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku82.85 KB
PDF icon Załącznik nr 3134.2 KB
PDF icon Załącznik nr 4100.87 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 30 września 2022 roku, 10:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz
Treść wprowadzona przez: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz