fbpx Zarządzenie nr 56/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2020/2021 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 56/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2020/2021 | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 56/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 maja 2020 roku
w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2020/2021

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 26 maja 2020 roku

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Osoba podejmująca studia podyplomowe w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021 wnosi opłatę za kształcenie na studiach podyplomowych w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  2. Obowiązek wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, dotyczy uczestnika studiów podyplomowych, będącego:
  1. obywatelem polskim;
  2. cudzoziemcem, o którym mowa w art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, chyba że został zwolniony z opłaty na podstawie umowy lub decyzji, o których mowa w art. 324 ust. 1 ustawy.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała,

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 maja 2020 roku, 10:54
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny