fbpx Zarządzenie nr 14/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 56/R/20 Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 14/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 stycznia 2021 roku
zmieniające zarządzenie nr 56/R/20 Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2020/2021

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj.  Dz.  U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) oraz § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 56/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2020 r. w  sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2020/2021, wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli „Wydział Filologiczny”, po wierszu dziesiątym „Neurologopedyczne”, dodaje się wiersz dotyczący Podyplomowych Studiów Polonistycznych – Nauczyciel Języka Polskiego:

11.

Polonistyczne – Nauczyciel Języka Polskiego

3 semestry

1 650 zł

4 950 zł

                                                                                                                                                                ”;

2) w tabeli „Wydział Filologiczny” ustala się numerację w pozycji „Lp.” uwzględniającą zmianę, o  której mowa w pkt 1.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst załącznika do zarządzenia nr 56/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z  dnia 26  maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2020/2021 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
 prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 stycznia 2021 roku, 15:54
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło