fbpx Zarządzenie nr 36/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 36/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 kwietnia 2020 roku
w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
piątek, 3 kwietnia 2020 roku

Na podstawie § 123 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) w zw. z § 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2020/2021:

Semestr zimowy (01.10.2020 – 21.02.2021)*

 01.10.2020

Inauguracja roku akademickiego wraz z obchodami 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego

01.10.2020 – 31.01.2021

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2020 – 03.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

01.02.2021 – 14.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

15.02.2021 – 21.02.2021

Przerwa międzysemestralna

22.02.2021 – 07.03.2021

Zimowa sesja poprawkowa

 Semestr letni (22.02.2021 – 30.09.2021)*

22.02.2021 – 13.06.2021

Zajęcia dydaktyczne

02.04.2021 – 06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

19.03.2021

Święto Uniwersytetu Gdańskiego – dzień rektorski

14.06.2021 – 27.06.2021

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

28.06.2021 – 30.09.2021

Przerwa wakacyjna

06.09.2021 – 19.09.2021

Letnia sesja poprawkowa

 * dni 26 i 29 stycznia 2021 r. wyznacza się do odpracowania zajęć przypadających w dniach 11 listopada 2020 r. i 06 stycznia 2021 r., a dzień 09 czerwca 2021 r. do odpracowania zajęć poniedziałkowych z semestru letniego.

  1. Termin odpracowania zajęć przypadających w dniu dziekańskim innym niż dzień rektorski ustala dziekan. Jeżeli zajęcia przypadające w dniu dziekańskim są prowadzone przez nauczycieli akademickich z innego wydziału lub jednostki ogólnouczelnianej, termin odpracowania zajęć ustala dziekan w porozumieniu z dziekanem tego innego wydziału lub dyrektorem tej jednostki.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku431.25 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 stycznia 2022 roku, 11:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny