fbpx Zarządzenie nr 34/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 36/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 34/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 lutego 2021 roku
zmieniające zarządzenie nr 36/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
piątek, 26 lutego 2021 roku

Na podstawie § 123 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) w zw. z § 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, § 11 ust. 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego, § 10 ust. 1 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego i § 10 ust. 1 Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Odwołuje się dzień Rektorski 19 marca 2021 roku.
2. W zarządzeniu nr 36/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w  sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w § 1 ust. 1 w tabeli „Semestr letni (22.02.2021 – 30.09.2021)” wiersz dotyczący Święta Uniwersytetu Gdańskiego otrzymuje brzmienie:
 

„19.03.2021

Święto Uniwersytetu Gdańskiego”

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku119.21 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 31 stycznia 2022 roku, 15:18
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło