fbpx Uchwała nr 117/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku zmieniająca uchwałę Senatu UG z dnia 27 maja 1993 roku w sprawie powołania Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 117/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku zmieniająca uchwałę Senatu UG z dnia 27 maja 1993 roku w sprawie powołania Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 117/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 września 2019 roku
zmieniająca uchwałę Senatu UG z dnia 27 maja 1993 roku w sprawie powołania Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 26 września 2019 roku

 

Na podstawie art. 204 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) – uchwala się co następuje:

 

§ 1.

  1. Zmienia się zasady organizacji i funkcjonowania Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego stanowiące załącznik do jednobrzmiących uchwał Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 11 maja 1993 roku (ze zm.) i uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 1993 roku (ze zm.).
  2. Ustala się, że zasady organizacji i funkcjonowania Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w nowym brzmieniu określa umowa pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym o zasadach organizacji i funkcjonowania Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia pod warunkiem przyjęcia uchwały o tej samej treści przez Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 listopada 2019 roku, 9:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny