fbpx Zarządzenie nr 72/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Gdańskim Regulaminu podróży służbowych odbywanych poza granice kraju | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 72/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 lipca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Gdańskim Regulaminu podróży służbowych odbywanych poza granice kraju

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
wtorek, 1 października 2019 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 ze zm.) – zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W Uniwersytecie Gdańskim wprowadza się Regulamin podróży służbowych odbywanych poza granicami kraju stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 lutego 2022 roku, 10:03
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny