fbpx Zarządzenie nr 47/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2019/2020 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 47/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 maja 2019 roku
w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2019/2020

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 31 maja 2019 roku

 

 

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.) oraz § 120 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Osoba podejmująca studia podyplomowe w Uniwersytecie Gdańskim od roku akademickiego 2019/2020 wnosi opłatę za kształcenie na studiach podyplomowych
    w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  2. Obowiązek wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, dotyczy słuchacza studiów podyplomowych, będącego:
  1. obywatelem polskim;
  2. cudzoziemcem, o którym mowa w art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
    o szkolnictwie wyższym i nauce, chyba że został zwolniony z opłaty na podstawie umowy lub decyzji, o których mowa w art. 324 ust. 1 ustawy.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 stycznia 2022 roku, 14:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny