fbpx Zarządzenie nr 37/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 37/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 maja 2019 roku
w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
środa, 29 maja 2019 roku

Na podstawie § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) w zw. z § 7 ust. 2  Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik do uchwały nr 19/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego) –zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2019/2020:

Semestr zimowy (01.10.2019 -16.02.2020)

02.10.2019

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

01.10.2019 – 27.01.2020

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2019 - 06.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna

28.01.2020 - 09.02.2020

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

10.02.2020 - 16.02.2020

Przerwa międzysemestralna

17.02.2020 – 01.03.2020

Zimowa sesja poprawkowa

Semestr letni (17.02.2020 - 30.09.2020)

17.02.2020 - 05.06.2020 **

Zajęcia dydaktyczne

10.04.2020 - 14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

20.03.2020

Obchody Jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego – Dzień Rektorski

06.06.2020 - 19.06.2020

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

20.06.2020 - 30.09.2020

Wakacje letnie

01.09.2020 - 13.09.2020

Letnia sesja poprawkowa

** Planując zajęcia w semestrze letnim należy uwzględnić wymóg zaplanowania realizacji zajęć przypadających na 15 piątków. Dni 3-4.06.2020 r. wyznacza się do realizacji zajęć przypadających w piątki wolne od zajęć.

§ 2.

W uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na profil praktyczny studiów, treści programowe, liczbę przedmiotów kończących się egzaminami w danym semestrze bądź inne uwarunkowania dydaktyczne lub organizacyjne, Dziekan za zgodą Rektora w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu Studiów UG, może na danym kierunku studiów lub specjalności dokonać, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego, koniecznych zmian w ustalonej organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 1.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku477.71 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 kwietnia 2021 roku, 13:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny