fbpx Zarządzenie nr 55/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 37/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 55/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 czerwca 2019 roku
zmieniające zarządzenie nr 37/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 26 czerwca 2019 roku

Na podstawie § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) w zw. z § 7 ust. 2  Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik do uchwały nr 19/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 37/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020, § 1. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2019/2020:

Semestr zimowy (01.10.2019 -16.02.2020)

30.09.2019

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

01.10.2019 – 27.01.2020

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2019 - 06.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna

28.01.2020 - 09.02.2020

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

10.02.2020 - 16.02.2020

Przerwa międzysemestralna

17.02.2020 – 01.03.2020

Zimowa sesja poprawkowa

 Semestr letni (17.02.2020 - 30.09.2020)*

17.02.2020 - 05.06.2020

Zajęcia dydaktyczne

10.04.2020 - 14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

20.03.2020

Obchody Jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego – Dzień Rektorski

06.06.2020 - 19.06.2020

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

20.06.2020 - 30.09.2020

Wakacje letnie

01.09.2020 - 13.09.2020

Letnia sesja poprawkowa

 * Planując zajęcia w semestrze letnim należy uwzględnić wymóg zaplanowania realizacji zajęć przypadających na 15 piątków. Dni 3-4.06.2020 r. wyznacza się do realizacji zajęć przypadających w piątki wolne od zajęć.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku435.9 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 czerwca 2019 roku, 14:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny