fbpx Uchwała nr 43/17 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 43/17
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
22 czerwca 2017 roku
zmieniająca uchwałę nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 99 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 120 ust. 1 w zw. z ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (ze zm.) ustala się brzmienie załączników nr 1-6a oraz 9 i 9a, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
Plik Załącznik nr 4: UMOWA o warunkach odpłatności za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla doktorantów niestacjonarnych studiów doktoranckich27.8 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 5a: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z prowadzeniem studiów podyplomowych, finansowane w systemie całościowym, rocznym lub semestralnym, słuchaczowi ze środków podmiotu trzecieg65.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 6a: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z prowadzeniem studiów podyplomowych, finansowane w systemie ratalnym słuchaczowi ze środków podmiotu trzeciego63.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 9a: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański, związane z prowadzeniem kursów dokształcających lub szkoleń, finansowane uczestnikowi kursu lub szkolenia ze środków podmiotu trzeciego79.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 5: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla słuchaczy studiów podyplomowych wnoszących opłatę w systemie ratalnym60 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 6: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla słuchaczy studiów podyplomowych wnoszących opłatę w systemie całościowym rocznym lub semestralnym65.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 9: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z prowadzeniem kursów dokształcających lub szkoleń68 KB
Plik Załącznik nr 1: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla studentów studiów stacjonarnych28.16 KB
Plik Załącznik nr 2: UMOWA o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla studentów studiów niestacjonarnych28.96 KB
Plik Załącznik nr 3: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich26.98 KB
PDF icon Kopia do wydruku134.98 KB
Plik Annex 5a: CONTRACT concerning conditions for payment of educational services rendered by the University of Gdańsk for postgraduate (non-degree) studies financed for the participant in total, annually, or by the semester with funds from a third party27.86 KB
Plik Annex 6a: CONTRACT concerning conditions for payment of educational services rendered by the University of Gdańsk for postgraduate (non-degree) studies financed in installments for the participant with funds from a third party27.33 KB
Plik Annex 1: CONTRACT concerning conditions for payment for educational services rendered by the University of Gdańsk to full-time students24.83 KB
Plik Annex 2: CONTRACT concerning conditions for payment for extramural university courses of study and educational services rendered by the University of Gdańsk to extramural students26.05 KB
Plik Annex 3: CONTRACT concerning conditions for payment for educational services rendered by the University of Gdańsk to doctoral students of full-time courses of doctoral study25.46 KB
Plik Annex 4: CONTRACT on conditions for payment for extramural university courses of doctoral study and educational services rendered by the University of Gdańsk to doctoral students of extramural doctoral studies26.68 KB
Plik Annex 9a: CONTRACT concerning conditions for payment of educational services rendered by the University of Gdańsk for training courses financed for the participant with funds from a third party27.37 KB
Microsoft Office document icon Annex 5: CONTRACT regarding conditions for payment for educational services at the University of Gdańsk rendered to Participants of postgraduate (non-degree) studies who pay fees in installments54.5 KB
Microsoft Office document icon Annex 6: CONTRACT regarding conditions for payment for educational services at the University of Gdańsk rendered to Participants of postgraduate (non-degree) studies who pay fees in full, annually, or by semester57 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz