fbpx Uchwała nr 22/15 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 22/15
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 marca 2015 roku
w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Dostęp do treści tylko z komputerów z sieci UG.
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 listopada 2019 roku, 10:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz