fbpx Uchwała nr 63/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 50/04 w sprawie utworzenia Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 63/14
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 września 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 50/04 w sprawie utworzenia Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 30 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 50/04 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 października 2004 roku w sprawie utworzenia Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

    1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Senat zatwierdza Regulamin Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.”

2) skreśla się §§ 3 – 5.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z upoważnienia Rektora

Uniwersytetu Gdańskiego

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz