fbpx Zarządzenie nr 10/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie opłat za noclegi w pokojach gościnnych Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 10/R/11
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
21 stycznia 2011 roku
w sprawie opłat za noclegi w pokojach gościnnych Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Powiązane hasła: 

Na podstawie § 40 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego oraz w związku z zarządzeniem nr 22/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie "Zasad polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz trybu zbywania nieruchomości" zarządza się, co następuje:

§ 1

1.    Opłaty za noclegi w pokojach gościnnych w Gdańsku, przy ul. Pomorskiej 68:

1)    dla gości zaproszonych przez jednostki organizacyjne UG opłata wynosi:
30,00 zł od osoby za dobę,

a)    w przypadku, gdy opłatę uiszcza jednostka zapraszająca odpłatność rozliczana jest w formie bezgotówkowej poprzez wystawienie noty księgowej,
b)    w przypadku, gdy opłatę uiszcza zaproszony gość, powyższą kwotę powiększa się o obwiązujący podatek VAT.

2)    dla pracowników dojeżdżających na zajęcia dydaktyczne opłata wynosi:
10,00 zł od osoby za dobę – kwotę powiększa się o obowiązujący podatek VAT.

3)    opłata za nocleg w apartamencie wynosi:
120,00 zł/doba/apartament jednoosobowy – kwotę powiększa się o obowiązujący podatek VAT.

4)    dla pozostałych osób opłaty wynoszą:

a)    100,00 zł /doba/apartament jednoosobowy,
b)    120,00 zł/doba/apartament dwuosobowy.

Powyższe kwoty powiększa się o obowiązujący  podatek VAT.

2.    Opłaty za noclegi w pokoju gościnnym w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 238a:

1)    dla gości zaproszonych przez jednostki organizacyjne UG opłata wynosi:
30,00 zł od osoby za dobę,

a)    w przypadku gdy opłatę uiszcza jednostka zapraszająca odpłatność rozliczana jest w formie bezgotówkowej poprzez wystawienie noty księgowej,
b)    w przypadku gdy opłatę uiszcza zaproszony gość powyższą kwotę powiększa się o obwiązujący podatek VAT.

2)    dla pracowników dojeżdżających na zajęcia dydaktyczne opłata wynosi:
10,00 zł od osoby za dobę.
Powyższą kwotę powiększa się o obowiązujący podatek VAT.

3.    Opłaty za noclegi w pokojach gościnnych Wydziału Prawa i Administracji UG w Gdańsku, przy ul. Bażyńskiego 6:

1)    dla gości zaproszonych przez jednostki organizacyjne UG na konkretne, jednorazowe zaproszenie nieprzekraczające 5 dni (zjazdy, konferencje, sympozja, obrony prac doktoranckich itp.) opłata wynosi:

a)    pokoje dwuosobowe:

- 50,00 zł od osoby za dobę,
-75,00 zł od osoby za dobę - pokój pozostający do wyłącznej dyspozycji gościa, 
- w przypadku, gdy opłatę uiszcza jednostka zapraszająca odpłatność rozliczana jest w formie bezgotówkowej poprzez wystawienie noty księgowej,
- w przypadku, gdy opłatę uiszcza zaproszony gość powyższe kwoty powiększa się o obwiązujący podatek VAT.

b)    apartamenty dwuosobowe:
- 100,00 zł za dobę za nocleg jednej osoby,
- 140,00 zł za dobę za nocleg dwóch osób,
- 75,00 zł za dobę za nocleg jednej osoby w przypadku braku wolnych pokoi,
- 50,00 zł za dobę za nocleg jednej osoby w przypadku jednorazowego wykorzystania przez daną jednostkę organizacyjną UG powyżej 10 miejsc noclegowych,
- w przypadku, gdy opłatę uiszcza jednostka zapraszająca, odpłatność rozliczana jest w formie bezgotówkowej poprzez wystawienie noty księgowej,
- w przypadku, gdy opłatę uiszcza zaproszony gość, powyższe kwoty powiększa się o obwiązujący podatek VAT.

2)    dla pozostałych osób opłaty wynoszą (wraz z podatkiem VAT):

a)    pokoje dwuosobowe:
- 90,00 zł za dobę za nocleg jednej osoby,
- 130,00 zł za dobę za nocleg dwóch osób,
b)    apartament dwuosobowy:
- 120,00 zł za dobę za nocleg jednej osoby,
- 170,00 zł za dobę za nocleg dwóch osób.

4.    Opłaty za noclegi w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG oraz Studenckiej Bazie Socjalnej UG w Helu:

1)    dla studentów, doktorantów Wydziału Oceanografii i Geografii przebywających na zajęciach dydaktycznych, licencjatów, magistrantów Wydziału Oceanografii i Geografii ze skierowaniem od promotora, nauczycieli akademickich odbywających zajęcia dydaktyczne i praktyki opłata wynosi:
6,00 zł za dobę,

2)    od praktykantów Stacji Morskiej orz wolontariuszy pomagających w pracach Stacji Morskiej pobiera się jednorazową opłatę w wysokości 6,00 zł.

3)    dla pracowników, doktorantów, studentów UG przebywających służbowo opłata wynosi:
12,00 zł za dobę,
obciążenie następuje poprzez wystawienie noty księgowej na delegującą jednostkę organizacyjną UG.

4)    dla gości Wydziału Oceanografii i Geografii oraz innych wydziałów UG – opłata wynosi:
20,00 zł za dobę,
obciążenie następuje poprzez wystawienie noty księgowej na delegującą jednostkę organizacyjną UG;

5)    dla pracowników, studentów, doktorantów UG przebywających prywatnie opłata wynosi:
25,00 zł za dobę,

6)    dla pracowników, studentów, doktorantów innych uczelni (również zagranicznych) odbywających zajęcia dydaktyczne opłata wynosi:
20,00 zł za dobę,  

7)    dla pracowników, studentów, doktorantów innych uczelni (również zagranicznych) oraz instytucji naukowych przebywających służbowo opłata wynosi:
34,00 zł za dobę,

8)    dla uczniów szkół różnego szczebla (na podstawie legitymacji) opłata wynosi:
20,00 zł za dobę,

9)    dla pozostałych osób przebywających prywatnie opłata wynosi:

a)    50,00 zł za dobę w sezonie letnim (od 1 V do 30 IX),
b)    30,00 zł za dobę poza sezonem letnim (od 1 X do 30 IV).

10)    Dzieci do lat 6 zwolnione są z opłat.

11)    Powyższe kwoty powiększa się o obowiązujący podatek VAT.

12)    Zniżka 10 % przysługuje osobom spełniającym jeden z poniższych warunków:

a)    posiadaczom karty EURO<26,
b)    pracownikom szkolnictwa (za okazaniem dokumentu potwierdzającego),
c)    osobom przebywającym powyżej 7 dób (zniżka obowiązuje od 8 doby),
d)    dużym grupom (powyżej 20 osób).

Zniżki nie udziela się przy zakwaterowaniu na jedna dobę.
Zniżki nie sumują się.

5.    Opłaty za noclegi w Stacji Limnologicznej w Borucinie wynoszą:

1)    studenci i nauczyciele akademiccy UG odbywający zajęcia dydaktyczne i praktyki:

a)    8,00 zł za pierwszą dobę,
b)    6,00 zł za każdą następną dobę

2)    pracownicy i studenci UG

a)    10,00 zł za pierwszą dobę,
b)    8,00 zł za każdą następną dobę.

3)    osoby indywidualne:    

a)    25,00 zł za dobę w sezonie letnim (od 1 V do 30 IX),
b)    20,00 zł za dobę poza sezonem letnim (od 1 X do 30 IV).

Powyższe kwoty powiększa się o obowiązujący podatek VAT .

6.    Opłaty za noclegi w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym „Stacja Biologiczna” w Gdańsku Górkach Wschodnich:

1)    dla studentów, doktorantów Wydziału Biologii przebywających na zajęciach dydaktycznych, licencjatów, magistrantów Wydziału Biologii ze skierowaniem od promotora, nauczycieli akademickich odbywających zajęcia dydaktyczne i praktyki opłata wynosi:
6,00 zł za dobę,

2)    od praktykantów Stacji Biologicznej oraz wolontariuszy pomagających w pracach Stacji Biologicznej pobiera się jednorazową opłatę w wysokości 6,00 zł.

3)    dla pracowników, doktorantów, studentów UG przebywających służbowo opłata wynosi:
12,00 zł za dobę,
obciążenie następuje poprzez wystawienie noty księgowej na delegującą jednostkę organizacyjną UG.

4) dla gości Wydziału Biologii oraz innych wydziałów UG – opłata wynosi:
20,00 zł za dobę,
obciążenie następuje poprzez wystawienie noty księgowej na delegującą jednostkę organizacyjną UG

5)    dla pracowników, studentów, doktorantów UG przebywających prywatnie opłata wynosi:
25,00 zł za dobę,

6)    dla pracowników, studentów, doktorantów innych uczelni (również zagranicznych) odbywających zajęcia dydaktyczne opłata wynosi:
20,00 zł za dobę.

7)    dla pracowników, studentów, doktorantów innych uczelni (również zagranicznych) oraz instytucji naukowych przebywających służbowo opłata wynosi:
34,00 zł za dobę,

8)    dla uczniów szkół różnego szczebla (na podstawie legitymacji) opłata wynosi:
20,00 zł za dobę,

9)    dla pozostałych osób przebywających prywatnie opłata wynosi:

a)    50,00 zł za dobę w sezonie letnim (od 1 V do 30 IX),
b)    30,00 zł za dobę poza sezonem letnim (od 1 X do 30 IV).

10)    Powyższe kwoty powiększa się o obowiązujący podatek VAT.

11)    Dzieci do lat 6 zwolnione są z opłat.

§ 2

Doba hotelowa w pokojach gościnnych trwa od godziny 11:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 

§ 3

Kanclerz UG na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej może określić inną odpłatność.
 

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 1/D/04 Dyrektora Administracyjnego UG z dnia 01.03.2004roku w sprawie opłat za noclegi w Uniwersytecie Gdańskim.
 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku425.05 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz