fbpx Zarządzenie nr 22/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie „Zasad polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz trybu zbywania nieruchomości” | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 22/R/10
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
12 kwietnia 2010 roku
w sprawie „Zasad polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz trybu zbywania nieruchomości”

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

zostało uchylone przez

zostało zmienione przez

zostało zinterpretowane przez

zostało wykonane przez

Na podstawie § 40 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się „Zasady polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz tryb zbywania nieruchomości”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz