fbpx Zarządzenie nr 79/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 października 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/R/11 Rektora UG z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie opłat za noclegi w pokojach gościnnych Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 79/R/12
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
15 października 2012 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/R/11 Rektora UG z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie opłat za noclegi w pokojach gościnnych Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 40 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego oraz w związku z zarządzeniem nr 22/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 kwietnia 2010 roku z późn. zm. w sprawie "Zasad polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz trybu zbywania nieruchomości" zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu nr 10/R/11 Rektora UG z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie opłat za noclegi w pokojach gościnnych Uniwersytetu Gdańskiego:

  1. w § 1 skreśla się ust. 1;
  2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Kanclerz UG na uzasadniony wniosek kierownika jednostki organizacyjnej może określić inną odpłatność.”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku64.3 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz