fbpx Zarządzenie nr 66/R/09 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 66/R/09
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
18 grudnia 2009 roku
w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz uchwały nr 3/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 42/R/09 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 rokuRektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz