fbpx Zarządzenie nr 8/R/05 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 8/R/05
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
14 marca 2005 roku
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 49 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 29 Statutu UG zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się Instrukcję Obiegu i Kontroli Dokumentów w Uniwersytecie Gdańskim, zwaną dalej Instrukcją.
  2. Instrukcja określa wewnętrzne zasady sporządzania, obiegu, kontroli oraz przechowywania dokumentów w Uniwersytecie Gdańskim i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne UG do stałego stosowania i przestrzegania uregulowań Instrukcji, w zakresie przypisanych im zadań.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki dostępne w Dziale Organizacyjnym UG

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku60.25 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 stycznia 2022 roku, 15:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz