fbpx Zarządzenie nr 133/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 października 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 11/R/21 Rektora UG w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim funduszu „Program małych grantów – UGrants” | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 133/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 października 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 11/R/21 Rektora UG w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim funduszu „Program małych grantów – UGrants”

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 28 października 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.), § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 11/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim funduszu „Program małych grantów – UGrants” wprowadza się następujące zmiany:

  1. załącznik nr 1: Regulamin konkursu UGrants–start – otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia;
  2. załącznik nr 2: Regulamin konkursu UGrants–first– otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia;
  3. załącznik nr 4: Regulamin konkursu UGrants–advanced– otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Do wniosków o udział w Programie złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 listopada 2022 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli