fbpx Zarządzenie nr 24/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 24/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
21 lutego 2022 roku
w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 1 kwietnia 2022 roku

Na podstawie § 34 ust. 2 pkt. 18 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1791) ‒ zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 87/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 23 lutego 2022 roku, 9:52
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło