fbpx Zarządzenie nr 87/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 87/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
1 października 2019 roku
w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
wtorek, 1 października 2019 roku

 

Na podstawie § 41 ust. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1791) ‒ zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

Załącznik dostępny w Dziale Kształcenia UG.

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku31.82 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 22 lutego 2022 roku, 14:16
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny