fbpx Raphael Korbinian Reinwald | Biuletyn Informacji Publicznej

Raphael Korbinian Reinwald

Uchwałą Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2022 roku

magister matematyki

Raphael Korbinian Reinwald

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza porównawcza przemysłowych modeli ryzyka portfela kredytowego z nowym podejściem opartym na maszynie wektorów wspierających (Support Vector Machine)”

„On a Comparative Analysis of Industrial Credit Portfolio Risk Models Versus a New Support Vector Machine - Based Approach”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Ekonomia i finanse

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Michał Suchanek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Recenzenci: dr hab. Tomasz Bernat, dr hab. Jacek Jaworski, dr hab. Bartosz Scheuer

Dyplom nr 4859.


Gdańsk, 20 grudnia 2022 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon praca doktorska5.05 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract130.15 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie132.56 KB
Data publikacji: czwartek, 7 lipca 2022 roku, 14:38
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 29 grudnia 2022 roku, 11:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Krukurka