fbpx Ewa Patra | Biuletyn Informacji Publicznej

Ewa Patra

Uchwałą Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 października 2022 roku

magister Stosunków międzynarowych w zakresie Handlu zagranicznego

Ewa Patra

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie nietypowych form zatrudnienia jako element elastyczności rynku pracy w Polsce”

„APPLICATION OF ATYPICAL FORMS OF EMPLOYMENT AS AN ELEMENT OF LABOUR MARKET FLEXIBILITY IN POLAND”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Ekonomia i finanse

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dorota Simpson

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
Recenzenci: prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. dr hab. Zenon Wiśniewski

Dyplom nr 4808.


Gdańsk, 26 października 2022 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract746.34 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie703.52 KB
Data publikacji: czwartek, 10 marca 2022 roku, 13:53
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 15 listopada 2022 roku, 14:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Balicka
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Balicka