fbpx Regulamin przyznawania nagród Rektora UG dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - załacznik nr 5 do Statutu UG | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin przyznawania nagród Rektora UG dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - załacznik nr 5 do Statutu UG | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Regulamin przyznawania nagród Rektora UG dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - załacznik nr 5 do Statutu UG

Uchwała nr 49/15
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. ze zm.:

1)      §§ 1 – 174 otrzymują brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2)      uchyla się §§ 175 – 177;

3)      załączniki nr 1 - 5 otrzymują brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4)      uchyla się załączniki nr 6 - 8.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz

 

Subskrybuj RSS - Regulamin przyznawania nagród Rektora UG dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - załacznik nr 5 do Statutu UG