fbpx Zarządzenie nr 111/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 września 2020 roku uzupełniające zarządzenie nr 90/R/20 Rektora UG w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 111/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
24 września 2020 roku
uzupełniające zarządzenie nr 90/R/20 Rektora UG w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 24 września 2020 roku

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 85 ze zm.) –  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 90/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku dodaje się załączniki:
1) nr 3 „Progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne i stawki tych świadczeń w roku akademickim 2020/2021”,
2) nr 4 „Stawka stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2020/2021”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku.

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku96.92 KB
PDF icon Załączniki263.16 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 października 2020 roku, 13:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli