fbpx Zarządzenie nr 105/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 września 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 118/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie rekompensaty przysługującej doktorantowi Uniwersytetu Gdańskiego za... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 105/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
11 września 2020 roku
zmieniające zarządzenie nr 118/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie rekompensaty przysługującej doktorantowi Uniwersytetu Gdańskiego za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 1 października 2020 roku

Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze  zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 118/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w  sprawie rekompensaty przysługującej doktorantowi Uniwersytetu Gdańskiego za prowadzenie badań w  warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w  załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 września 2020 roku, 9:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło