fbpx Zarządzenie nr 74/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie wzoru wniosku o zwiększenie limitu przyjęć do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego i przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 74/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
20 lipca 2020 roku
w sprawie wzoru wniosku o zwiększenie limitu przyjęć do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego i przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 20 lipca 2020 roku

Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się wzór wniosku o zwiększenie limitu przyjęć do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego i przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji, który określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 sierpnia 2020 roku, 13:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny