fbpx Uchwała nr 66/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 66/20
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
20 lipca 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 20 lipca 2020 roku

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 25 ust. 4, w § 35 oraz w § 91 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Dyrektor Finansowy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „Kwestor”;
  2. § 110 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku nauczycieli akademickich zatrudnianych bez obowiązku postępowania konkursowego, kierownik jednostki organizacyjnej może wnioskować o dokonanie dodatkowej oceny w procedurze awansu na wyższe stanowisko lub przedłużenia okresu zatrudnienia.”;

  1. § 155 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uniwersytet prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz rachunkowości.”.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2020 roku z zastrzeżeniem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie 1 września 2020 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku41.09 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 września 2020 roku, 11:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny