fbpx Uchwała nr 33/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2020 roku uchylająca uchwałę nr 64/19 Senatu UG w sprawie określenia zasad podziału subwencji pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 33/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2020 roku uchylająca uchwałę nr 64/19 Senatu UG w sprawie określenia zasad podziału subwencji pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 33/20
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 maja 2020 roku
uchylająca uchwałę nr 64/19 Senatu UG w sprawie określenia zasad podziału subwencji pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 28 maja 2020 roku

Na podstawie art. 408 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 27 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Traci moc uchwała nr 64/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad podziału subwencji pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Jerzy Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 czerwca 2020 roku, 12:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny