fbpx Zarządzenie nr 57/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 54/R/18 w sprawie realizacji projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ” (ProUG) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 57/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 54/R/18 w sprawie realizacji projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ” (ProUG) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 57/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 maja 2020 roku
zmieniające zarządzenie nr 54/R/18 w sprawie realizacji projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ” (ProUG) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 26 maja 2020 roku

Na podstawie § 39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

W składzie Zespołu Zarządzającego ds. Projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego” (ProUG) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) powołanego zarządzeniem nr 54/R/18 Rektora UG z dnia 10 maja 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. mgr Marta Mularczyk w związku ze zmianą stanowiska pozostaje w Zespole jako Kanclerz;
  2. odwołuje się mgr Elżbietę Rostowską-Jezierską – Koordynatora z Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi i powołuje się w jej miejsce mgra Piotra Zielińskiego – Dyrektora Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UG.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku236.12 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 maja 2020 roku, 10:29
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny