fbpx Zarządzenie nr 54/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie realizacji projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ” (ProUG) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 54/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie realizacji projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ” (ProUG) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 54/R/18
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
10 maja 2018 roku
w sprawie realizacji projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ” (ProUG) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Komitet Sterujący ds. Projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego” (ProUG) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w składzie:

1) dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG - Rektor – Przewodniczący Komitetu,

2) prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką,

3) dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Prorektor ds. Studenckich,

4) dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG – Prorektor ds. Kształcenia,

5) prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,

6) dr Mirosław Czapiewski – Kanclerz,

7) mgr Olga Dziubek – Kwestor.

 

§ 2.

  1. Powołuje się Zespół Zarządzający ds. Projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego” (ProUG) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w składzie:

1) prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – Kierownik Projektu – Przewodnicząca Zespołu, Wydział Zarządzania,

2) dr Olga Martyniuk-Kwiatkowska – Zastępca Kierownika Projektu ds. Finansowo-Księgowych, Wydział Zarządzania,

3) dr hab. Beata Grobelna, prof. UG – Koordynator na Wydziale Chemii,

4) dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG – Koordynator na Wydziale Nauk Społecznych,

5) dr Anna Kalinowska-Żeleźnik – Koordynator na Wydziale Nauk Społecznych,

6) dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak – Koordynator na Wydziale Zarządzania,

7) dr Magdalena Markiewicz – Koordynator na Wydziale Ekonomicznym,

8)  dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG – Koordynator na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii,

9)  dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG – Koordynator na Wydziale Filologicznym,

10) dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG – Koordynator na Wydziale Prawa i Administracji,

11) dr Tomasz Zarzycki – Koordynator na Wydziale Oceanografii i Geografii,

12) mgr Monika Adamczuk –  Kierownik Sekcji Monitoringu Projektów w Biurze Zarządzania Projektami Rozwojowymi,

13) mgr Anna Kozicka – Koordynator z Biura Karier,

14) mgr Anna Smykowska – Koordynator z Działu Kształcenia,

15) mgr Marta Mularczyk – Zastępca Kwestora,

16) mgr Elżbieta Rostowska-Jezierska – Koordynator z Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

17) dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG – Koordynator ds. Informatyzacji,

18) mgr Marcin Zieliński – Koordynator z Biura Jakości Kształcenia.,

  1. Przewodnicząca Zespołu może włączyć do prac inne osoby, jeśli uzna, że są one niezbędne do realizacji Projektu.
  2. Zespół powołuje się do czasu zakończenia realizacji i rozliczenia Projektu.
  3. Zadania Zespołu określa dokumentacja projektowa.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku317.39 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz