fbpx Uchwała nr 26/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 26/20
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
23 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 75 ust. 5 w zw. z ust. 2-4 oraz w zw. z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) ‒ uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do uchwały nr 120/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 r., § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Student ma obowiązek:

  1. odbycia szkolenia BHP i złożenia w dziekanacie oświadczenia o odbyciu szkolenia – w terminie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
  2. odbycia szkolenia bibliotecznego – w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki UG;
  3. rozliczenia się z Biblioteką UG i uzyskania potwierdzenia rozliczenia – po każdym roku studiów, najpóźniej do dnia 30 września.”

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2020/2021.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku233.23 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 25 maja 2020 roku, 10:44
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny