fbpx Zarządzenie nr 22/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 20/R/20 Rektora UG w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 22/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
12 marca 2020 roku
zmieniające zarządzenie nr 20/R/20 Rektora UG w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 12 marca 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50, ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), w porozumieniu z Parlamentem Studentów oraz Radą Doktorantów – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich oraz hotelach asystenckich i wprowadza zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.”

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku244.16 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 stycznia 2021 roku, 17:29
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny