fbpx Zarządzenie nr 21/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Gdańskim Komitetu ds. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 21/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
10 marca 2020 roku
w sprawie powołania w Uniwersytecie Gdańskim Komitetu ds. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
wtorek, 10 marca 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50, ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1.      W Uniwersytecie Gdańskim powołuje się Komitet ds. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w składzie:

1)     dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – Przewodniczący Komitetu;

2)     mgr Marta Mularczyk – Kanclerz UG;

3)     mgr Krzysztof Gołąb – Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych;

4)     mgr Andrzej Urban – Kierownik Biura Ryzyka i Bezpieczeństwa;

5)     dr Krzysztof Bollin – Biuro Ryzyka i Bezpieczeństwa;

6)     dr Katarzyna Świerk – Kierownik Biura Nauki;

7)     mgr Zbigniew Ruszczyk – Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji;

8)     dr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy.

2.      Zadaniem Komitetu jest koordynacja działań służących zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 grudnia 2020 roku, 13:29
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli