fbpx Zarządzenie nr 146/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Gdańskim Zespołu ds. zagrożeń pandemicznych | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 146/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
15 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania w Uniwersytecie Gdańskim Zespołu ds. zagrożeń pandemicznych

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
wtorek, 15 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. W Uniwersytecie Gdańskim powołuje się Zespół ds. zagrożeń pandemicznych w składzie:

1) Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia – Przewodniczący Zespołu;
2) Kanclerz UG;
3) Pełnomocnik Rektora ds. Komunikacji Akademickiej;
4) Kierownik Biura Ryzyka i Bezpieczeństwa.
 
2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do jego składu pracowników UG, których wiedza lub umiejętności mogą być przydatne do wykonania zadania.
3. Zadaniem Zespołu jest koordynacja działań służących zapobieganiu rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 oraz innych zagrożeń pandemicznych. Zespół może również inicjować przedsięwzięcia służące zwalczaniu zagrożeń pandemicznych.
4. Przewodniczący Zespołu może wydawać polecenia poszczególnym jednostkom organizacyjnym lub pracownikom UG w zakresie niezbędnym do zapobiegania rozprzestrzeniania się zagrożeniom pandemicznym na terenie Uczelni.

 

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 21/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Gdańskim Komitetu ds. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku103.07 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 września 2022 roku, 14:44
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło