fbpx Zarządzenie nr 5/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie Rektora UG nr 29/R/19 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia w Uniwersytecie Gdańskim systemu klasy ERP | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 5/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie Rektora UG nr 29/R/19 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia w Uniwersytecie Gdańskim systemu klasy ERP | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 5/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
23 stycznia 2020 roku
zmieniające zarządzenie Rektora UG nr 29/R/19 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia w Uniwersytecie Gdańskim systemu klasy ERP

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 23 stycznia 2020 roku

Na podstawie § 39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.)
– zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu Rektora UG nr 29/R/19 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia w Uniwersytecie Gdańskim systemu klasy ERP wprowadza się następującą zmianę: § 1 otrzymuje brzmienie:

„Powołuje się Zespół ds. wdrożenia w Uniwersytecie Gdańskim systemu klasy ERP w składzie:

 1. mgr Łukasz Kozłowski – Przewodniczący Zespołu, Dyrektor Centrum Informatycznego, członek Zespołu Zarządzającego ds. Projektu ProUG,
 2. mgr Marta Mularczyk – Kanclerz, członek Zespołu Zarządzającego ds. Projektu ProUG,
 3. mgr Marzena Wojtaszko – Zastępca Dyrektora Finansowego ds. Rachunkowości,
 4. mgr Jolanta Moś – Zastępca Dyrektora Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Kierownik Działu Płac,
 5. mgr Aleksandra Maciszka – Kierownik Działu Obsługi Finansowej Projektów,
 6. mgr Barbara Stożkowska – Zastępca Kierownika Działu Kadr,
 7. mgr Dorota Trybała – Zastępca Kierownika Działu Płac,
 8. mgr Krzysztof Dalke – Zastępca Kierownika Działu Kontrolingu,
 9. mgr Iwona Kuzimska – Kierownik Sekcji ds. Weryfikacji i Akceptacji Dokumentów,
 10. mgr Katarzyna Górniak – p.o. Kierownika Działu Rachunkowości Finansowej,
 11. mgr Dorota Dubanowska – Dział Rachunkowości Finansowej,
 12. mgr Agnieszka Gawin – Dział Rachunkowości Finansowej,
 13. mgr Agnieszka Szubstarska-Rutkowska – Dział Rachunkowości Finansowej,
 14. mgr Agata Mieniuk – Dział Kadr,
 15. Grażyna Stasiłowicz – Dział Kadr,
 16. mgr Marcin Białek – Zastępca Dyrektora Centrum Informatycznego,
 17. inż. Łukasz Bąbiński – Centrum Informatyczne,
 18. mgr inż. Magdalena Bugaj – Centrum Informatyczne,
 19. mgr Maciej Siwy – Biuro Prawne,
 20. mgr Honorata Kloc – Dział Płac,
 21. mgr Rafał Rzepecki – Dział Zamówień Publicznych.”

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku373.08 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 stycznia 2020 roku, 14:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny