fbpx Zarządzenie nr 29/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia w Uniwersytecie Gdańskim systemu klasy ERP | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 29/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia w Uniwersytecie Gdańskim systemu klasy ERP | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 29/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
16 kwietnia 2019 roku
w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia w Uniwersytecie Gdańskim systemu klasy ERP

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 16 kwietnia 2019 roku

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 8 i ust 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Powołuje się zespół ds. wdrożenia w Uniwersytecie Gdańskim systemu klasy ERP w składzie:
 1. mgr Łukasz Kozłowski – Przewodniczący Zespołu, Dyrektor Centrum Informatycznego, członek Zespołu Zarządzającego ds. Projektu ProUG,
 2. mgr Marta Mularczyk – Zastępca Kwestora ds. Finansowych, członek Zespołu Zarządzającego ds. Projektu ProUG,
 3. mgr Marzena Wojtaszko – Zastępca Kwestora ds. Rachunkowości,
 4. mgr Jolanta Moś – Zastępca Dyrektora Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Kierownik Działu Płac,
 5. mgr Aleksandra Maciszka – Kierownik Działu Obsługi Finansowej Projektów,
 6. mgr Barbara Stożkowska – Zastępca Kierownika Działu Kadr,
 7. mgr Dorota Trybała – Zastępca Kierownika Działu Płac,
 8. mgr Krzysztof Dalke – Zastępca Kierownika Działu Kontrolingu,
 9. mgr Iwona Kuzimska – Kierownik Sekcji ds. Weryfikacji i Akceptacji Dokumentów oraz Informatycznych Systemów Finansowo-Księgowych,
 10. mgr Dorota Dubanowska – Dział Rachunkowości Finansowej,
 11. mgr Agnieszka Gawin – Dział Rachunkowości Finansowej,
 12. mgr Agnieszka Szubstarska-Rutkowska – Dział Rachunkowości Finansowej,
 13. Agata Mieniuk – Dział Kadr,
 14. Grażyna Stasiłowicz – Dział Kadr,
 15. mgr Marcin Białek – Kierownik Działu Rozwoju Oprogramowania, Centrum Informatyczne,
 16. inż. Łukasz Bąbiński – Centrum Informatyczne,
 17. mgr inż. Magdalena Bugaj – Centrum Informatyczne,
 18. mgr Maciej Siwy – Biuro Prawne,
 19. mgr Honorata Kloc – Dział Płac,
 20. mgr Sylwia Skabara – Dział Zamówień Publicznych.
 1. Przewodniczący może włączyć do prac inne osoby, jeśli uzna, że są one niezbędne do realizacji zadań Zespołu.

 

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie i przeprowadzenie wdrożenia systemu klasy ERP w zakresie określonym w Zadaniu 9 „PROgramu Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego” (ProUG) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

§ 3.

Nadzór nad przebiegiem prac Zespołu sprawuje Kierownik Projektu ProUG.

 

§ 4.

Zespół powołuje się do czasu zakończenia realizacji i rozliczenia Projektu ProUG.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

 


 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku453.09 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 kwietnia 2019 roku, 8:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny