fbpx Zarządzenie nr 96/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie korzystania przez studentów i doktorantów z systemu Office 365 w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 96/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie korzystania przez studentów i doktorantów z systemu Office 365 w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 96/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 października 2019 roku
w sprawie korzystania przez studentów i doktorantów z systemu Office 365 w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 30 października 2019 roku

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. W ramach Office 365, studenci i doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego mają dostęp do:
 1. poczty elektronicznej;
 2. innych aplikacji i usług wyszczególnionych na www.ug.edu.pl/studenci/office365.
 1. Absolwenci UG oraz słuchacze studiów podyplomowych na UG mają dostęp do poczty elektronicznej.
 2. Adres e-mail ma postać: i.nazwisko.123@studms.ug.edu.pl, gdzie „i” to pierwsza litera imienia, a „123” to numer przypisany automatycznie przez system.
 3. Doktoranci dodatkowo otrzymują alias w formie imie.nazwisko@phdstud.ug.edu.pl.
 4. Skrzynki współdzielone mogą zostać założone na pisemną prośbę do Dyrektora Centrum Informatycznego.

 

§ 2.

 1. Dostęp do Office 365 aktywuje się na Portalu Studenta, pod zakładką Office 365.
 2. Aktywacja dostępu do Office 365 następuje po akceptacji niniejszego zarządzenia.
 3. Użytkownikowi Office 365 zabrania się używania jej do:
 1. łamania prawa;
 2. naruszania prywatności innych osób;
 3. działania na szkodę innych podmiotów, w tym nielegalnej dystrybucji materiałów objętych prawem autorskim;
 4. nieuzasadnionej studiami dystrybucji materiałów pornograficznych;
 5. podejmowania działań mogących zakłócić działanie jakichkolwiek usług i systemów, lub zmierzających do uzyskania do nich nieuprawnionego dostępu;
 6. masowego wysyłania niechcianej poczty, ani ułatwiania tego innym podmiotom;
 7. udostępniania swojego konta, w tym danych logowania, innym osobom.
 1. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za sposób w jaki korzysta z Office 365.
 2. W przypadku korzystania z Office 365 w sposób niezgodny z regulaminem, Uniwersytet Gdański może zablokować użytkownika bez uprzedniego powiadomienia.
 3. Zakłócanie działania usług Office 365 może też skutkować zablokowaniem konta przez usługodawcę – firmę Microsoft.
 4. Konto może zostać odblokowane na pisemny wniosek użytkownika, po ustaniu działań będących przyczyną blokady konta.
 5. Instrukcja korzystania z Office 365 jest dostępna na www.ug.edu.pl/studenci/office365.
 6. Administratorem Office 365 jest Centrum Informatyczne Uniwersytetu Gdańskiego.
 7. Administratorem danych w Office 365 jest Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.
 8. Korzystanie z Office 365 jest bezpłatne. 

 

§ 3.

 1. Konto w Office 365 jest zakładane w terminie do 30 dni od immatrykulacji.
 2. Konto w Office 365 jest ważne do końca trwania studiów plus 6 miesięcy.
 3. Przez 6 miesięcy od ukończeniu studiów, absolwenci mogą składać podanie o zachowanie konta pocztowego (bez pozostałych usług).
 4. W pozostałych przypadkach (w tym skreślenia z listy studentów), konto po 6 miesiącach jest dezaktywowane, a po 12 miesiącach usuwana jest cała jego zawartość.
 5. W przypadku przywrócenia na listę studentów, konto zostanie ponownie aktywowane w przeciągu 30 dni.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin korzystania z Office 365 w UG.443.11 KB
PDF icon Kopia do wydruku397.8 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 listopada 2019 roku, 10:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny