fbpx Zarządzenie nr 92/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 października 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 88/R/19 Rektora UG w sprawie określenia składu liczbowego rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim do końca kadencji... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 92/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 października 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 88/R/19 Rektora UG w sprawie określenia składu liczbowego rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim do końca kadencji... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 92/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
18 października 2019 roku
zmieniające zarządzenie nr 88/R/19 Rektora UG w sprawie określenia składu liczbowego rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim do końca kadencji 2016-2020

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 18 października 2019 roku

Na podstawie § 22 ust. 3 Ordynacji Wyborczej UG stanowiącej załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 88/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia składu liczbowego rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim do końca kadencji 2016-2020 § 1 otrzymuje brzmienie:

 

Określa się skład liczbowy rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim do końca kadencji 2016-2020:

 

Nazwa Rady

Liczba członków Rady

Liczba przedstawicieli poszczególnych grup w Radzie

Informacja dotycząca wyboru przedstawicieli poszczególnych grup w Radzie

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia

8

prof. tyt.
i dr hab.

6

Wyborów nie przeprowadza się

dr

1

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Historia

26

prof. tyt.
i dr hab.

23

Wyborów nie przeprowadza się

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Filozofia

12

prof. tyt.
i dr hab.

10

Wyborów nie przeprowadza się

dr

1

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo

21

prof. tyt.
i dr hab.

18

Wyborów nie przeprowadza się

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo

29

prof. tyt.
i dr hab.

26

Wyborów nie przeprowadza się

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o kulturze i religii

14

prof. tyt.
i dr hab.

12

Wyborów nie przeprowadza się

dr

1

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o sztuce

13

prof. tyt.
i dr hab.

11

Wyborów nie przeprowadza się

dr

1

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Matematyka

17

prof. tyt.
i dr hab.

15

Wyborów nie przeprowadza się

dr

1

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki fizyczne

26

prof. tyt.
i dr hab.

23

Wyborów nie przeprowadza się

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Informatyka

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki biologiczne

30

prof. tyt.
i dr hab.

27

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki chemiczne

30

prof. tyt.
i dr hab.

27

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku

29

prof. tyt.
i dr hab.

26

Wyborów nie przeprowadza się

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów


 1. Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i finanse

29

prof. tyt.
i dr hab.

26

Wyborów nie przeprowadza się

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości

28

prof. tyt.
i dr hab.

25

Wyborów nie przeprowadza się

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

9

prof. tyt.
i dr hab.

7

Wyborów nie przeprowadza się

dr

1

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o polityce i administracji

18

prof. tyt.
i dr hab.

16

Wyborów nie przeprowadza się

dr

1

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki prawne

30

prof. tyt.
i dr hab.

27

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki socjologiczne

10

prof. tyt.
i dr hab.

8

Wyborów nie przeprowadza się

dr

1

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika

22

prof. tyt.
i dr hab.

20

Wyborów nie przeprowadza się

dr

1

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia

19

prof. tyt.
i dr hab.

17

Wyborów nie przeprowadza się

dr

1

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października 2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku2.13 MB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 kwietnia 2020 roku, 10:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli